• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay102
  mod_vvisit_counterHôm qua535
  mod_vvisit_counterTuần này2880
  mod_vvisit_counterTháng này14459
  mod_vvisit_counterToàn bộ1842694
  Xã Yang Reh: Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” PDF. In Email

  Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, trong thời gian qua Đảng ủy xã Yang Reh đã tích cực triển khai thực hiện và đã có nhiều chuyển biến tích cực.

  Theo đó, Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/ĐU, ngày 21/02/2014 và tổ chức hội nghị, triển khai quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Ban tự quản, Ban công tác Mặt trận 08 thôn, buôn trên địa bàn xã. Tỷ lệ đảng viên được tiếp thu nghị quyết đạt 95%; đoàn viên, hội viên học tập đạt trên 93%. Qua học tập, quán triệt, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, các nội dung về công tác dân vận được gắn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chọn những nội dung đột phá, vận dụng linh hoạt theo tình hình thực tiễn ở mỗi thôn, buôn. Cùng với đó, Đảng ủy xã luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc theo hướng tập trung, quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả; trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân; hướng mạnh về cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; phát huy dân chủ, đi liền giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nói đi đôi với làm.

  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 về công tác cải cách hành chính, xã đã bố trí phòng tiếp dân, xây dựng quy chế làm việc, phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân để giải quyết những vấn đề vướng mắc, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của tổ chức và nhân dân. Trong 03 năm, đã tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 18 đơn thư khiếu nại của nhân dân; thực hiện 4.349 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, hộ khẩu, địa chính, xây dựng… Hàng năm, tổ chức tốt diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” từ đó giúp cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an nắm chắc tình hình, khắc phục những tồn tại, hạn chế để phục vụ nhân dân được tốt hơn.

  Công tác dân vận của chính quyền cũng có nhiều chuyển biến và đạt kết quả đáng ghi nhận; thường xuyên quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức xã trong thi hành công vụ, tiếp xúc, giải quyết công việc của dân luôn có thái độ chân thành, tôn trọng dân... đồng thời nhắc nhở, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. MTTQ, các đoàn thể cũng đã tích cực thực hiện công tác dân vận theo hướng vì nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân, qua đó đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, từ các phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, các mô hình tiêu biểu trong các phong trào, cuộc vận động. Tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm tỷ lệ cao (trên 80%); đảng bộ từ năm 2014-2016 đều đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

  Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW trên địa bàn xã vẫn còn bộc lộ những hạn chế, đó là: Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác dân vận tuy được đổi mới nhưng hiệu quả trong một số việc chưa cao, còn lúng túng trong xử lý, giải quyết một số vụ việc; chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động của một số hội, đoàn thể quần chúng còn hạn chế nhất định, nhất là tổ chức đoàn, hội ở thôn, buôn; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai nhưng chưa xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

  Có thể thấy trong 03 năm qua việc thực hiện Nghị quyết số 25 về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nhận thức của  cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã Yang Reh về công tác dân vận được nâng lên. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ đã coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện công khai, minh bạch theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, bởi vậy tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của xã đã chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

  TH   


  TIN MỚI HƠN:
  TIN KHÁC:

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 21, tháng 5 năm 2018