• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay112
  mod_vvisit_counterHôm qua349
  mod_vvisit_counterTuần này3482
  mod_vvisit_counterTháng này12760
  mod_vvisit_counterToàn bộ1808611
  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. PDF. In Email

  Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/T.Ư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, trong những năm qua, công tác dân vận được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những kết quả tích cực.

  Đặc biệt trong những năm gần đây, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành phong trào thi đua chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng, tích cực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa, đi vào cuộc sống thực tiễn, có địa chỉ và cách làm cụ thể, thiết thực. Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Các mô hình “Dân vận khéo” đã có hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng còn những tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể  chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua; nguồn lực đầu tư thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” còn hạn chế; một số địa phương chưa chủ động trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả...

  Để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng thời thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 771-KH/BDVTW, ngày 8/3/2017 của Ban Dân vận Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội trong huyện tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về công tác dân vận, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/T.Ư của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/T.Ư của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

  Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trọng tâm là xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị và nguyện vọng của nhân dân. Các mô hình “ Dân vận khéo” phải đảm bảo 5 yêu cầu: Chủ trương phù hợp; vận động chuyên sâu; cán bộ đi đầu; nhân dân đồng thuận; đạt hiệu quả cao; đặc biệt phải có tính bền vững, sức lan toả và khả năng nhận diện cao, hướng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

  Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng về vai trò, vị trí công tác dân vận; tư tưởng, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cụ thể hoá tiêu chí “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: kinh tế; văn hóa-xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng xây dựng mô hình ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

  TH


  TIN MỚI HƠN:
  TIN KHÁC:

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 04, tháng 01 năm 2018