• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay824
  mod_vvisit_counterHôm qua797
  mod_vvisit_counterTuần này824
  mod_vvisit_counterTháng này8364
  mod_vvisit_counterToàn bộ1853928
  Ban thường Vụ huyện ủy Krông Bông: Ban hành Kế hoạch luân chuyển, điểu động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2020 PDF. In Email

  Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 27/5/2012 về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện giai đoạn 2012-2020 và yêu cầu công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời để tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách ở những địa bàn, lĩnh vực công tác mà cán bộ cần tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh công tác, đặc biệt là đối với cán bộ trẻ có triển vọng trưởng thành nhanh hơn và toàn diện hơn; đảm bảo nguồn quy hoạch cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài.

  Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2020. Theo đó, đối với đối tượng luân chuyển thuộc nguồn quy hoạch các chức danh: ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; cấp trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện có năng lực, triển vọng phát triển, độ tuổi đưới 50 đối với nam và dưới 45 đối với nữ. Luân chuyển cán bộ đang giữ các chức vụ trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể và tương đương.

   Từ nay đến năm 2020 (trước Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025), sẽ luân chuyển từ 02 đồng chí trở lên thuộc nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. Luân chuyển từ 04 đồng chí trở lên thuộc nguồn quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 về giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Theo Kế hoạch, thời gian luân chuyển cán bộ phải đảm bảo ít nhất là 3 năm (36 tháng) cán bộ luân chuyển nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian luân chuyển và có triển vọng tốt sẽ đề bạt ở vị trí cao hơn.

   Đối với điều động cán bộ nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, bổ sung cán bộ khuyết, đáp ứng yêu cầu bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho phù hợp, từ nay đến năm 2020 sẽ điều động từ ban, ngành, đoàn thể này sang ban, ngành, đoàn thể khác từ 2-3 đồng chí; điều động từ xã này sang xã khác từ 2-3 đồng chí. Cán bộ được điều động, luân chuyển ngoài việc hưởng các chế độ chính sách theo quy định sẽ được tỉnh hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND, ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND, ngày 23/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời cán bộ luân chuyển đảm nhiệm chức vụ cán bộ nào, địa bàn nào thì được hưởng chế độ, chính sách theo chức danh đó, địa bàn đó và bảo lưu các chế độ, phụ cấp chức vụ của chức danh cán bộ trước khi luân chuyển đối với trường hợp đảm nhiệm chức danh có chế độ, phụ cấp chức vụ thấp hơn.

   Để thực hiện Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo tiến độ, thời gian đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho các Chi ủy, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác luân chuyển, điều động cán bộ, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các chi ủy, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ; Đồng thời giao UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu xây dựng và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác luân chuyển, điều động cán bộ, nhất là các chế độ phụ cấp, trợ cấp…

  TH


  TIN MỚI HƠN:
  TIN KHÁC:

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 22, tháng 5 năm 2018