Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: thanh toán chế độ trợ cấp một lần
Câu hỏi: năm 1995, chú tôi là được bổ nhiệm làm Phó trưởng công an xã đến năm 2008 thì được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đến năm 2014 thì nghỉ việc. Chú tôi đã đóng bão hiểm xã hội từ năm 1995 đến năm 2014 tuy nhiên chưa đủ năm để được hưởng chế độ hưu trí. Chú tôi đề nghị thanh toán một lần tuy nhiên BHXH trả lời là giai đoạn chú tôi làm Phó công an xã không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, tuy nhiên thực tế chú tôi đã đóng và đã được BHXH huyện Krong Ana chốt trong sổ BHXH. Vậy chú tôi có được tính khoảng thời gian làm Phó công an xã đó không? nếu chú tôi muốn đóng tiếp cho đủ 20 năm thì có được hưởng chế độ hưu trí không, hiện nay chú tôi 56 tuổi. Rất mong nhận được sự tư vấn kịp thời.
Người gửi: pham thị hường Thư điện tử: phamhuongeahu@gmail.com
Địa chỉ: Thôn 1, xã EaHu Số điện thoại:
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội Ngày gửi: 07/05/2018
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời: BHXH tỉnh Đắk Lắk
Ngày trả lời: 07/05/2018
Trả lời:

1. Về vấn đề thứ nhất: Chú bà Hường được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Công an xã từ năm 1995, đến năm 2008 được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND xã, năm 2014 nghỉ việc, được BHXH huyện Krông Ana chốt sổ BHXH. Vậy, chú bà có được tính khoảng thời gian làm Phó công an xã đó không?

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ quy định về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn thì thời gian từ năm 1995 đến 31/7/1997 chú của bà không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, nên không tham gia đóng BHXH, do đó thời gian này không được tỉnh để hưởng chế độ BHXH.

Từ tháng 01/1998, theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP nói trên thì chức danh Phó Trưởng Công an xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, chú bà Hường có tham gia đống BHXH, do đó thời gian từ tháng 01/1998 đến tháng 10/2003 được tính để hưởng chế độ BHXH.

Từ tháng 11/2003, căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thì kể từ ngày 01/11/2003 chức danh Phó Trưởng Công an xã không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, thực tế thời gian từ tháng 11/2003 đến năm 2008 chú bà vẫn có tên trong danh sách tiếp tục tham gia đóng BHXH. Đối với các trường hợp cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn đã tham gia đóng BHXH bắt buộc là không đúng quy định. Đây là vướng mắc chung ở các địa phương trên cả nước, nên BHXH Việt Nam đã có báo cáo xin ý kiến Bộ Nội vụ tại Công văn số 2383/BHXH-BT ngày 30/6/2015, tuy nhiên đến nay Bộ Nội vụ chưa có văn bản hướng dẫn giải quyết. Trường hợp của chú bà, nếu có yêu cầu thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện thoái thu, tức là hoàn trả lại số tiền tham gia đóng BHXH của thời gian tham gia không đúng đối tượng, hoặc chờ ý kiến trả lời của Bộ Nội vụ.

2. Về nội dung thứ hai: Hiện nay chú bà Hương 56 tuổi, nếu muôn đóng BHXH cho đủ 20 năm thì có được hưởng chế độ hưu trí không?

Căn cứ Điều 73 Luật BHXH 2014, quy định điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện thì nam đủ 60 tuồi, nữ đủ 55 tuổi và đóng BHXH 20 năm trở lên.

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định: Được đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp người tham gia BHXH còn thiếu trên 10 năm, nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH cho tới khi thời gian đóng BHXH đủ 10 năm, sau đó thì đóng 1 lần cho 10 năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

Lượt xem: 580

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn