Đảng ủy xã Hòa Phong tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Sáng ngày 17/08/2018 Đảng ủy xã Hòa Phong tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ xã Hòa Phong chú trọng công tác phát triển đảng viên ở thôn, buôn  đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, Đảng bộ xã Hòa Phong (Krông Bông) luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Krông Bông: Bế giảng lớp Sơ cấp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa 9, năm 2018

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Krông Bông vừa tổ chức lễ bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 9, năm 2018. Đồng chí H’ Kim Rơ chăm, Phó bí thư Huyện ủy và Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy về dự lễ bế giảng.

Cư Pui: Khó khăn trong việc kết nạp đảng viên là người dân tộc Mông

Xã Cư Pui có 6 thôn đồng bào Mông di cư với 1.304 hộ, 8.587 khẩu. Trong những năm qua, Đảng ủy Cư Pui rất quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên đặc biệt là đảng viên người dân tộc Mông. Đến nay đã kết nạp được 12 đảng viên là người dân tộc Mông và cả 6 thôn đồng bào Mông đều đã thành lập được chi bộ. Tuy nhiên những năm gần đây, việc kết nạp đảng viên ở các chi bộ này lại gặp rất nhiều khó khăn.

Huyện ủy Krông Bông vừa ban hành Kế hoạch số 94-KH/HU, ngày 17/7/2018, về vận động Nhân dân giám sát thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Huyện ủy Krông Bông: Tiếp tục đẩy mạnh công tác Phụ nữ trong tình hình mới

Huyện ủy Krông Bông vừa ban hành Kế hoạch số 95-KH/HU, ngày 17/7/2018 về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

Huyện ủy Krông Bông: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai  Nghị quyết hội nghị Trung ương 7, khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

Ngày 20/7/2018, Huyện ủy Krông Bông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì và quán triệt các nội dung Nghị quyết.

Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Hòa Phong khóa X (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2018, HĐND xã Hòa Phong khóa X (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức kỳ họp thứ 6, nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Krông Bông sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 17/7/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí H’ Kim Rơchăm - Phó bí thư Huyện ủy về dự hội nghị.

Kỳ họp thứ 6  Hội đồng nhân dân huyện Krông Bông khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong 2 ngày 5-6/7/2018, Hội đồng nhân dân huyện Krông Bông khóa IX tổ chức kỳ họp lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp HĐND huyện đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực HĐND huyện; báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn