Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện: Bế giảng lớp nhận thức về Đảng (Đợt 1) năm 2019 10/06/2019, 15:30

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Krông Bông vừa tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng ( đợt 1) năm 2019. Lãnh đạo Đảng ủy các xã Cư Drăm, Cư Pui, Hòa Phong đã về tham dự.

Đ/c Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy trao giấy chứng nhận cho các học viên

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được khai giảng từ ngày 03/6/2019, tại Hội trường nhà Văn hóa xã Cư Pui; lớp có 61 học viên của 4 xã phía đông gồm: Hòa Phong, Cư Pui,Cư Drăm, Yang Mao. Sau 04 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu 05 chuyên đề của chương trình theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương bao gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nghiên cứu về một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Kết quả 61/61 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 24 học viên (39,3%) đạt loại giỏi; 35 học viên (57,4% ) đạt loại  khá; 02 học viên (3,3%) xếp loại trung bình.

                                                                                       TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn