Thực hiện nhiệm vụ chi NSNN 9 tháng đầu năm 2019 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ NSNN 3 tháng cuối năm 2019 và dự toán thu-chi ngân sách năm 2020

Ngày 30/8/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 505/BC-UBND ngày 30/8/2019 về thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019, giải pháp thực hiện nhiệm vụ NSNN 3 tháng cuối năm 2019 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2020.

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Krông Bông

Ngày 13/8/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3338/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Krông Bông.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

 

 

Không có kết quả nào.
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn