Xã Hòa Sơn sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 11/09/2018, 15:39

Ngày 10/9/2018, Đảng ủy xã Hòa Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã Hòa Sơn đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, triển khai tuyên truyền,thực hiện với nhiều hình thức phù hợp; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng Chương trình hành động tập thể, kế hoạch cá nhân thực hiện phù hợp với từng ngành, đơn vị; chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng phối họp với các đoàn thể tổ chức hòa giải, xử lý kịp thời, đúng luật các vụ việc khiều nại, tố cáo. Trong 2 năm qua, đã tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 76/77 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, phản ánh của nhân dân, từ đó đã tác động tích cực đến từng địa bàn cơ sở, tình hình kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên, xuất hiện nhiều mô hình hay, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu như: Đoàn thanh niên với mô hình giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp; thực hiện các công trình thanh niên làm sân bóng chuyền thôn 8, thôn 9, bê tông hóa 100 m đường thôn 5…; Hội Cựu chiến binh với phong trào xanh, sạch đẹp, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; Hội nông dân triển khai phong trào nông dân sản xuất giỏi gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Hội phụ nữ với tổ tiết kiệm giúp hội viên nghèo, mô hình “hũ gạo tình thương, ống tiền tiết kiệm”, xây dựng quỹ xóa nhà tạm, vận động ủng hộ công trình “100 con bò sinh sản chung tay cùng phụ nữ nghèo”… Đội ngũ cán bộ, đảng viên, và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ phục vụ nhân dân.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục nhân rộng mô hình hay cách làm hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại tại Hội nghị, đồng chí H’ Kim Rơ Chăm, Phó bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy xã trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW thời gian qua; đồng thời yêu cầu Đảng ủy xã tiếp tục xây dựng kế hoạch tập trung lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế có liên quan đến phong cách, tác phong của người đứng đấu, cán bộ, đảng viên của địa phương ; triển khai việc xây dựng và đăng ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, chú trọng nội dung tự phê bình và phê bình; lựa chọn mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác phù hợp với địa phương để cùng trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện ở địa phương mình; căn cứ nội dung chuyên đề 2018 và tình hình thực tế địa phương xây dựng hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; đẩy mạnh công tác ruyên truyền gương người tốt việc tốt, mô hình hay cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện NQ Trung Ương 4 (khóa XII) gắn với chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên… Dịp này, Đảng ủy xã khen thưởng cho 6 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn