UBND tỉnh xét tuyển công chức đối với người cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp năm 2019 15/01/2020, 07:44

Ngày 13/01/2019, Phòng Nội vụ có Thông báo số 01/TB-NV về việc UBND tỉnh xét tuyển công chức đối với người cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp năm 2019. 

Theo đó, Căn cứ Thông báo số 05/TB-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh về việc xét tuyển công chức đối với người cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp năm 2019; Phòng Nội thông báo một số nội dung liên quan đến việc UBND tỉnh xét tuyển công chức đối với người cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp năm 2019 như sau:

1. Đối tượng tuyển dụng, chỉ tiêu, vị trí cần tuyển dụng; điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển; nội dung, hình thức xét tuyển và một số nội dung khác liên quan: Tại Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh và Thông báo số 05/TB-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh.

2. Thời gian, địa điểm và lệ phí: 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 17/02/2020 (trong giờ hành chính). 

- Địa điểm: Nộp tại Phòng Nội vụ huyện đối với vị trí dự tuyển thuộc UBND huyện Krông Bông, đối với vị trí dự tuyển thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố khác thì nộp tại đơn vị đó. 

3. Lệ phí dự tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Xem chi tiết Thông báo tại đây.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn