UBND huyện tổ chức Hội nghị UBND thường kỳ tháng 10/2019 08/11/2019, 16:25

Chiều ngày 07/11/2019, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 10/2019  để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 10/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019; đồng chí Lê Văn Long – Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thông qua báo cáo, tham gia ý kiến, thảo luận về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 10/2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019. 

Toàn cảnh Hội nghị

Trong tháng 10/2019, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản phát triển ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững, một số lĩnh vực đạt được kết quả khả quan như công tác thu ngân sách, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tổ chức - biên chế, đảm bảo an ninh - trật tự và công tác quân sự - quốc phòng; tuy nhiên còn trong tháng còn một số tồn tại hạn chế như: Tình hình bệnh dịch Tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến giá trị sản xuất chung của ngành nông nghiệp, một số tồn tại, vướng mắc trong công tác của các ngành còn chậm được giải quyết.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Long - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, đơn vị, thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019, đồng thời theo chức năng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hướng dẫn sản xuất vụ Đông - Xuân, lập danh mục dự án đầu tư công trung hạn, thực hiện Đề án sáp nhập các thôn, buôn, TDP; tăng cường tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện công tác khám tuyển NVQS năm 2020... 

Chí Quyết

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn