UBND huyện thông báo xét tuyển đặc cách giáo viên và tuyển dụng viên chức huyện Krông Bông năm 2020 26/05/2020, 14:50

Ngày 26/5/2020, UBND huyện ban hành các Thông báo: Thông báo số 78/TB-UBND về việc xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020; Thông báo số 79/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức huyện Krông Bông năm 2020. 

Theo đó, UBND huyện xét tuyển đặc cách giáo viên với tổng số 110 chỉ tiêu; xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập với tổng số 216 chỉ tiêu. Phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện (TDP 4, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) từ ngày 27/5/2020 đến hết ngày 26/6/2020 (trong giờ hành chính). Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức: UBND huyện sẽ có kế hoạch cụ thể và giấy báo gửi cho từng thí sinh đủ điều kiện dự tuyển. 

Xem chi tiết Thông báo số 78/TB-UBND tại đây; Thông báo báo số 79/TB-UBND tại đây.

VP.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn