UBND huyện thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Krông Bông 02/10/2020, 07:26

Ngày 30/9/2020, UBND huyện ban hành Thông báo số 140/TB-UBND, thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020. 

Theo đó, UBND huyện thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Krông Bông và được niêm yết tại Trụ sở  làm việc của UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp giáo dục của huyện.

Thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển trước ngày 08/10/2020 tại Phòng Nội vụ huyện; nhận Quyết định tuyển dụng từ ngày 19 - 20/10/2020 tại Trụ sở UBND huyện.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.  

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn