UBND huyện thông báo danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020 17/09/2020, 07:18

UBND huyện ban hành Thông báo số 133/TB-UBND ngày 15/9/2020, thông báo danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020. 

Theo đó căn cứ Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện về việc công nhận kết quả phỏng vấn của các thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020; Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND huyện về việc công nhận kết quả phỏng vấn điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020. UBND huyện thông báo danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020 đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020 được biết. 

Danh sách được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện, nhiêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp giáo dục của huyện. 

Xem chi tiết Thông báo và danh sách kèm theo tại đây./.

VP.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn