UBND huyện thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 10/01/2019, 16:30

Ngày 10/01/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội xuân năm 2019.

Theo Quyết định, Đoàn Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội xuân năm 2019 trên địa bàn huyện Krông Bông do bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng phòng Y tế huyện làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Tuấn Việt - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện làm Phó đoàn; thành viên gồm đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ phối hợp cùng với các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm thuộc ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương theo phân cấp quản lý trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019 trên địa bàn huyện theo các quy định hiện hành; hướng dẫn cho nhân dân về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; trường hợp phát hện vi phạm thì lập bên bản vi phạm hành chính tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử phạt theo quy định của pháp luật. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, xem chi tiết Quyết định tại đây

BBT

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn