UBND huyện hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố 09/11/2018, 07:08

Ngày 07/11/2018, UBND huyện Krông Bông ban hành Hướng dẫn số 3197/HD-UBND ngày 07/11/2018 hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố hàng năm.

Theo đó, đối tượng được đánh giá, phân loại là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam và Trưởng các tổ chức đoàn thể xã, thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các chức danh công chức (bao gồm hợp đồng lao động, tạm tuyển dụng vào chức danh công chức); Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố được quy định tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh và các chức danh khác bố trí thêm theo quy định của tỉnh.

Ảnh minh họa, nguồn: internet.

Mục đích đánh giá  cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và thôn, buôn, tổ dân phố để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện được giao. Kết quả đánh giá là căn cứ để quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố.

Yêu cầu việc đánh giá phải đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công khai trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình. Nêu cao trách nhiệm tập thể và cá nhân, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ, công chức.

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

BBT

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn