UBND huyện chỉ đạo việc xử lý khoản nợ nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân 01/11/2019, 15:53

Ngày 29/10/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 4093/UBND-VP chỉ đạo về việc xử lý khoản nợ nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8373/UBND-KT ngày 14/10/2019 , Ủy ban nhân dân huyện giao Chi cục Thuế khu vực Lắk- Krông Bông chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8373/UBND-KT với các nội dung cụ thể:

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Công văn số 3067/UBND-KT ngày 19/4/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh, xác định những tồn tại hạn chế và nguyên nhân; xây dựng giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ rà soát, đối chiếu, xử lý khoản nợ nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.

- Rà soát, lập danh sách nợ nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế đang theo dõi, đối chiếu với danh sách theo dõi của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. Hủy thông báo nghĩa vụ tài chính theo đung quy định đối với những trường hợp có sai sót về thông tin (tại Điểm b, Khoản 3 Công văn số 3067/UBND-KT 19/4/2019 của UBND tỉnh).

- Thực hiện điều chỉnh số liệu nợ đang quản lý, theo dõi đối với những trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền, đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Xây dựng kế hoạch, tổng hợp kết quả thu tiền sử dụng đất (khoản thu biện pháp tài chính), kiến nghị các giải pháp có hiệu quả để sớm thu dứt điểm các khoản nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh tại Khoản 5 Công văn số 3067/UBND-KT ngày 19/4/2019.

Ngoài ra, UBND huyện  giao UBND các xã, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Lắk- Krông Bông tổ chức thực hiện đối chiếu trực tiếp đến từng hộ gia đình, cá nhân để xác định tính chính xác của các thông tin liên quan đến số tiền nợ nghĩa vụ tài chính. Trường hợp người nộp thuế có địa chỉ thường trú tại địa bàn khác thì gửi văn bản đề nghị ủy UBND cấp xã nơi người nộp thuế cư trú phối hợp xác minh thông tin. Phối hợp đôn đốc thu hồi nợ đối với những trường hợp đã xác định chính xác thông tin, số nợ nghĩa vụ tài chính.

Tại Công văn chỉ đạo, UBND huyện còn yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực Lắk- Krông Bông thực hiện hoàn thành nhiệm vụ rà soát, xử lý các khoản nợ nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3067/UBND-KT ngày 19/4/2019 và Công văn số 8373/UBND-KT nêu trên.

VP

 

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn