UBND huyện chỉ đạo tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện 12/05/2020, 16:21

Ngày 11/05/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 1712/UBND-VP chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện.

Theo đó, thực hiện Công văn số 1916/UBND-KGVX, ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh, về việc triển khai Nghị định số 24/2020/NĐ-CP, ngày 24/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; nhằm tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu:

Phòng Y tế huyện:

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện:

Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công trên địa bàn quản lý theo phân cấp quản lý. Hướng dẫn các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công bảo đảm các quy định về an toàn thực phấm.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến việc cung cấp rượu, bia, đặc biệt là rượu, bia lưu thông trên thị trường; Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất rượu thủ công đang lưu hành trên địa bàn và báo cáo theo quy định.

Trung tâm Y tế huyện:

Triển khai các biệrí pháp sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp giảm tác hại, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh hoặc rối loạn chức năng do uống rượu, bia; Hưởng dẫn người bệnh và người nhà bệnh nhân các biện pháp phòng, chống nghiện, tái nghiện rượu, bia.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện:

Tăng cường công tác truyền thông về Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ em có cha, mẹ nghiện rượu, bia theo quy định của pháp luật vê phòng, chông bạo lực gia đình.

Công an huyện:

Chỉ đạo và thực hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan tác hại của rượu, bia.

Các Cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và các quy định pháp luật khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vào các dịp cao điếm lễ, Tết; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm uống rượu, bia trước, trong thời gian làm việc tại công sở.

UBND các xã, thị trấn Krông Kmar         :

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các quy định, chính sách về phòng, chống tác hại của rượu, bia đến toàn the cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân địa phương. Đấy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; đồng thời tố chức chương trình, chiến dịch truyền thông trong các ngày lễ, ngày hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Vận động, hướng dẫn và phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể, thôn/buôn/tổ dân phố và người dân tại địa phương tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Tập trung tuyên truyền các quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; phòng chổng tác hại rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe; không uống rượu, bia trước, trong thời gian làm việc và tại nơi làm việc; địa điếm không được uống, không được bán rượu, bia và các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

VP.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn