UBND huyện chỉ đạo tăng cường các giải pháp thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 11/06/2020, 16:30

Ngày 10/6/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 2344/UBND-VP chỉ đạo tăng cường các giải pháp thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa - Thông tin, các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tham mưu UBND huyện thưc̣ hiêṇ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về viêc̣ ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

Đẩy mạnh triển khai công tác chi trả tiền hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (nếu có). 

Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet.

Tăng cường xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Xây 2 dựng cơ sở dữ liệu về các đối tượng hỗ trợ, cập nhật thông tin báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Tiếp tục báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc về UBND huyện để báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh.

VP.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn