UBND huyện ban hành Kế hoạch về nội dung và tiến độ thời gian triển khai xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020 15/06/2020, 10:28

Ngày 12/6/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 12/6/2020 về nội dung và tiến độ thời gian triển khai xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020. 

Theo đó, thời gian triển khai việc xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020 bắt đầu từ ngày 26/5/2020 với các nội dung theo quy định hiện hành của Nhà nước về xét tuyển đặc cách giáo viên; việc ban hành Quyết định tuyển dụng thí sinh trúng tuyển đặc cách giáo viên thời gian dự kiến 20 ngày sau khi công bố Quyết định trúng tuyển. 

Xem chi tiết kế hoạch tại đây./.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn