UBND huyện ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2030 06/11/2018, 13:20

Ngày 05/11/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 573/KH-UBND về sắp xếp, tổ chức lại, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2030. 

Ảnh minh họa, nguồn: Báo Đắk Lắk

Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, hướng đến xây dựng hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể của từng lĩnh vực theo từng giai đoạn để tập trung thực hiện đạt mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Xem thông tin chi tiết tại đây.

BBT

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn