Tuyên tuyền, khuyến cáo người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam 10/07/2019, 16:36

Ngày 08/7/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 3022/UBND-VP chỉ đạo tuyên truyền, khuyến cáo người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam.

Theo đó, UBND huyện giao  Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tiếp nhận các khiếu nại, hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp theo mạng lưới, đại lý của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam trên địa bàn huyện (nếu có). Tổng hợp danh sách các thông tin của người tham gia bán hàng đa cấp có khiếu nại trên địa bàn gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/7/2019 đế tổng hợp theo quy định.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Ngoài ra, UBND huyện còn giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo người tham gia bán hàng đa cấp theo mạng lưới, đại lý được biết, tránh rủ ro, thiệt hại khi tham gia hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan đến Công ty TNHH Thương Mại Vision theo Công văn nêu trên của Sở Công Thương.

Theo Công văn số 780/SCT-QLTM ngày 02/7/2019 của Sở Công Thương, hiện nay, Công ty TNHH Thương mai Vision Việt Nam đã gửi hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp cho Bộ Công Thương. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã có thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam.

VP

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn