Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện: Khai giảng lớp nhận thức về Đảng (đợt 1) năm 2020 12/06/2020, 15:49

Sáng 10/6/2020, tại Nhà Văn hóa xã CưPui Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (đợt 1) năm 2020 cho 5 xã cánh đông gồm ( Hòa Lễ, Hòa Phong, Cư Pui, Cư Drăm và Yang Mao) có 52 học viên tham gia.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được nghiên cứu 05 nội dung chuyên đề gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nghiên cứu về một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các học viên tham dự lớp học

Phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng, Ban Giám đốc Trung tâm BDCT huyện yêu cầu các học viên học tập nghiêm túc, nghiên cứu nắm vững các nội dung chuyên đề. Qua đó, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp theo lớp đợt 1, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện sẽ tiếp tục mỡ lớp cho các xã còn lại từ ngày 15-18/6/2020.

                                                                                       TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn