Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp Llct dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2020 05/05/2020, 16:24

Sáng ngày 04 tháng 5 năm 2020, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Krông Bông đã tổ chức khai giảng lớp LLCT dành cho đảng viên mới. Lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy cùng 58 đảng viên mới đã về tham dự.

Phát biểu khai giảng lớp học, lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị nhấn mạnh, các học viên tham gia học tập  phải tự giác chấp hành tốt quy định của lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu để nắm vững nội dung, kiến thức của bài giảng; nắm vững tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nơi đang làm việc, công tác để liên hệ sâu sắc khi viết bài thu hoạch. Kết thúc khóa học phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức. Đặc biệt lưu ý lớp học phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh dịch Covid-19 theo quy định.

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp học

Với thời gian học 10 ngày, các đảng viên mới sẽ được học tập, nghiên cứu 10 bài học tập trung vào các nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của  Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường Quốc phòng - An ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng CSVN.

Được biết, sau lớp học này, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện sẻ tiếp tục khai giảng lớp thứ 2 dành cho đảng viên mới trong năm 2020./.

                                                                               TH              

                                                                                                                

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn