Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện: Bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 01/07/2019, 16:24

Chiều ngày 27/6/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ 3) năm 2019. Lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy đã về tham dự.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được khai giảng từ ngày 24/6/2019, có 67 học viên  tham gia. Sau 04 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu 05 chuyên đề của chương trình theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương bao gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nghiên cứu về một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Kết quả 67/67 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 09 học viên (14%) đạt loại giỏi; 47 học viên (70% ) đạt loại  khá; 11 học viên (16%) loại trung bình.

 

                                                                                       TH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn