Triển khai thực hiện mô hình “Kết nối mạng xã hội – Bình yên cho mỗi gia đình” trên địa bàn huyện Krông Bông 01/09/2020, 16:29

Ngày 28/8/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 3628/UBND-VP về việc triển khai thực hiện mô hình “Kết nối mạng xã hội – Bình yên cho mỗi gia đình” của Công an huyện trên địa bàn huyện Krông Bông.

Theo đó, UBND huyện thống nhất việc Công an huyện triển khai thực hiện mô hình “Kết nối mạng xã hội – Bình yên cho mỗi gia đình” trên địa bàn huyện Krông Bông qua mạng xã hội và các ứng dụng trên nền tảng Internet. UBND huyện đề nghị Công an huyện có trách nhiệm triển khai hiệu quả mô hình; đảm bảo công tác an ninh mạng, an toàn thông tin và xử lý thông tin trên môi trường mạng theo quy định hiện hành.

Một số trang Zalo của lực lượng Công an huyện Krông Bông

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn phối hợp với Công an huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua mô hình “Kết nối mạng xã hội – Bình yên cho mỗi gia đình”; đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, nhân dân tại địa phương tích cực tham gia mô hình do Công an huyện triển khai. Bên cạnh đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để lực lượng Công an xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tại địa phương.

Được biết, thực hiện Kế hoạch số 55/KH-CAT-PV01 ngày 03/03/2020 của công an tỉnh về việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên không gian mạng với khẩu hiệu “Kết nối mạng xã hội – Bình yên cho mỗi gia đình”. Công an huyện đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện mô hình “Kết nối mạng xã hội – Bình yên cho mỗi gia đình” trên địa bàn huyện nhằm sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng trên nền tảng Internet để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến từng người dân; nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân trước các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; cung cấp, hướng dẫn các dịch vụ công trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an; đồng thời thiết lập công cụ để lực lượng công an trao đổi, tương tác với người dân, kịp thời nắm bắt và xử lý ngay từ cơ sở các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự…Hiện tại, Công an huyện đã xây dựng 18 tài khoản Zalo Offfical Account gồm 01 tài khoản Zalo OA của Công an huyện, 03 tài khoản của các đội ngghiệp vụ: Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cựu nạn cứu hộ, Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội) và 14 tài khoản Zalo OA của Công an xã, thị trấn và các nhóm Zalo tại các thôn, buôn, TDP trên địa bàn huyện.

VP

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn