Tổ công tác số 4, Tỉnh ủy Đắk Lắk: Kiểm tra tình hình chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 22/03/2020, 20:49

Chiều ngày 18/3/2020, Tổ công tác số 4, Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, tổ trưởng tổ công tác số 4 làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tình hình chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ huyện Krông Bông.

Để chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh uỷ và triển khai công tác chuẩn bị đại hội đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đ/c Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội, hướng dẫn công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, kế hoạch tuyên truyền; các quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm; phân công thành viên ban thường vụ, cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo tại các tổ chức cơ sở đảng…

Cùng với đó, công tác nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành quy trình các bước nhân sự cấp ủy tái cử (35 đồng chí cấp ủy viên) theo hướng dẫn; công tác đánh giá tiêu chuẩn cán bộ và kết luận tiêu chuẩn chính trị cho cán bộ trong quy hoạch cấp ủy từ huyện đến cơ sở được triển khai thực hiện, đến nay cán bộ quy hoạch từ huyện đến các TCCS đảng trực thuộc cơ bản hoàn thành. Ban Thường vụ đã xét duyệt xong nhân sự tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh chủ chốt cho 14 đảng bộ xã, thị trấn. Hiện nay dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện đang tiếp tục hoàn thiện để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời, Tiểu ban Văn kiện cũng đang tổ chức lấy ý kiến Mặt trận, các đoàn thể, các ngành liên quan trước khi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Đối với công tác chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở theo đúng quy định của điều lệ đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tiến hành xét duyệt báo cáo chính trị cho 21 đảng bộ trực thuộc .. …

Góp ý báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ huyện Krông Bông, các đồng chí thành viên trong tổ công tác số 4 của tỉnh cho rằng, báo cáo chính trị được huyện xây dựng công phu, khá chặt chẽ, đảm bảo theo đề cương hướng dẫn; tuy nhiên cần rút gọn cô đọng hơn; thêm một số giải pháp thiết thực, cụ thể hóa điều kiện, đặc thù trên địa bàn huyện; nêu bật vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đối với những kết quả đạt được..   

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, kết luận buổi làm việc, Đồng chí Phạm Ngọc Nghị-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, tổ trưởng Tổ công tác số 4 của tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chủ động chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Krông Bông lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu các ý kiến  góp ý của đoàn công tác để hoàn chỉnh các văn kiện đại hội; đặc biệt bám vào nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW để xây dựng phương án nhân sự. Tiếp tục rà soát và chuẩn bị thật chu đáo các nội dung để chuẩn bị cho đại hội điểm của 02 Đảng bộ Thị trấn Krông Kmar và Đảng bộ Cơ quan chính quyền.

Đồng chí yêu cầu Huyện ủy Krông Bông lồng ghép việc thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vào nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trước mắt, huyện cần phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra ở mức cao nhất, đồng thời chủ động triển khai, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, yêu cầu Huyện ủy tập trung trí tuệ của đảng viên và nhân dân để xây dựng và đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, trong đó đánh giá kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng của nhiệm kỳ tới. Trong xây dựng đề án nhân sự, cần phải chặt chẽ, chi tiết; đồng thời thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, duy trì tinh thần đoàn kết, thống nhất từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, Huyện ủy cần chủ động nắm tình hình, không để phát sinh các điểm nóng; chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở. Đồng chí cũng yêu cầu sở Tài chính cần quan tâm bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho huyện tổ chức đại hội …

                                                                                                           TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn