Tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” 05/11/2020, 16:36

UBND huyện ban hành Công văn số 4592/UBND-VP ngày 05/11/2020 chỉ đạo Tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Thực hiện Công văn số 9721/UBND-KT ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về việc sơ kết năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầ các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

UBND huyện đề nghị lực lượng Công an làm nòng cốt, tiếp tục phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm, các vi phạm pháp luật có liên quan đến cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao tại địa phương.

UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước tại cơ sở, chỉ đạo lực lượng chức năng nắm chắc tình hình trên địa bàn quản lý và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, đấu tranh xử lý vi phạm về hoạt động “tín dụng đen”.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn