THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY 10/04/2018, 09:29
Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
   Ông: Lê Nam Cao  Bí thư Huyện uỷ    
   Ông: Huỳnh Bài

 Phó Bí thư Huyện uỷ - CT.UBND huyện

 
 Ông: Lê Văn Long 

 Phó Bí thư Huyện uỷ

 
       

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn