THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY 10/04/2018, 09:29
0913471002
Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
  Ông: Lê Nam Cao Bí thư Huyện uỷ   0903530064
  Ông: Đặng Kim Hùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 0941952829
Bà: H Kim Rơ Chăm Phó Bí thư Huyện ủy 0362141809
  Ông: Lê Văn Long Phó Bí thư Huyện ủy 0913471002

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn