THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 10/04/2018, 10:00
Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
   Ông: Nguyễn Minh Huấn Bí thư huyện uỷ - CT.HĐND huyện  
 Ông: Trần Thanh Hồng  Phó chủ tịch HĐND huyện  
 Bà: H’Nga Byă Phó chủ tịch HĐND huyện  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn