Thực hiện nhiệm vụ chi NSNN 9 tháng đầu năm 2019 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ NSNN 3 tháng cuối năm 2019 và dự toán thu-chi ngân sách năm 2020 09/09/2019, 16:24

Ngày 30/8/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 505/BC-UBND ngày 30/8/2019 về thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019, giải pháp thực hiện nhiệm vụ NSNN 3 tháng cuối năm 2019 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2020. 

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện thu ngân sách đạt 458.146trđ/531.564trđ đạt 86,19% dự toán tỉnh giao, 458.146trđ/539.688trđ đạt 84,89% dự toán huyện giao. Chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 là 346.222trđ/525.678trđ đạt 65,86% dự toán tỉnh giao, 346.222trđ/533.302trđ đạt 64,92% dự toán huyện giao.

Tại Báo cáo, Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 huyện Krông Bông với tổng dự toán thu ngân sách phát sinh là 47.350 trđ, dự toán chi là 638.754trđ. 

Xem chi tiết nội dung báo cáo tại đây

Chí Quyết

 

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn