Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống kênh mương thuỷ lợi Buôn Mghí đến cánh đồng thôn 3. 20/09/2018, 13:31
Tải Thông báo tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn