Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH trước ngày 31/12/2015 trên địa bàn huyện Krông Bông 01/09/2020, 08:11

Ngày 31/8/2020, UBND huyện ban hành Thông báo số 121/TB-UBND, thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH trước ngày 31/12/2015 trên địa bàn huyện Krông Bông.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH trước ngày 31/12/2015 trên địa bàn huyện Krông Bông; UBND thông báo danh sách trúng tuyển trên Cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết tại trụ sở làm việ của UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp giáo dục của huyện. 

Thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020 và thực hiện hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển trước ngày 04/9/2020 tại Phòng Nội vụ huyện. Thời gian thí sinh nhận Quyết định tuyển dụng từ ngày 14 - 15/9/2020 tại UBND huyện. 

Xem chi tiết các nội dung Thông báo tại đây./.

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn