Thông báo đấu giá tài sản 27/08/2020, 16:08

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh có Thông báo số 189/TB-TTĐG ngày 18/8/2020; Thông báo số 199/TB-TTĐG ngày 18/8/2020 về đấu giá tài sản một số thửa đất trên địa bàn huyện. 

Tại Thông báo số 189/TB-TTĐG ngày 18/8/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh thông báo tổ chức đấu giá 03 quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông; thời gian đấu giá vào lúc 08h00 ngày 10/9/2020 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. 

Tại Thông báo số 199/TB-TTĐG ngày 18/8/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh thông báo tổ chức đấu giá thuê trả tiền một lần đối với thửa đất tại Buôn Za, xã Hoà Sơn; thời gian đấu giá vào lúc 14h30 ngày 17/9/2020 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. 

Xem chi tiết hông báo số 189/TB-TTĐG tại đây; Thông báo số 199/TB-TTĐG ngày 18/8/2020 tại đây./.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn