Tăng cường phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc và tổ chức đánh bạc 23/11/2020, 08:30

Ngày 18/11/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 4767/UBND-VP chỉ đạo tăng cường phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Để kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật về đánh bạc, tổ chức đánh bạc, UBND huyện giao Công an huyện mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nói chung và tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc nói riêng. Tăng cường công tác kiểm soát địa bàn, nắm chắc tình hình tại các địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp, dễ phát sinh hoạt động đánh bạc; nắm cụ thể từng đối tượng có nguy cơ, các đối tượng có tiền án, tiền sự về đánh bạc và tổ chức đánh bạc để có biện pháp răn đe, thu thập chứng cứ, kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định hiện hành.

Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị; quán triệt, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia các hoạt động liên quan đến đánh bạc dưới mọi hình thức; người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý tham gia đánh bạc.

UBND huyện giao Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân về phòng chống tệ nạn cờ bạc, tập trung tuyên truyền về tác hại của tệ nạn bài bạc đến bản thân, gia đình và xã hội; các chế tài của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động đánh bạc. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học trường học trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống nạn cờ bạc cho học sinh; quán triệt, nhắc nhở học sinh nâng cao cảnh giác, không tham gia các hoạt động liên quan đến đánh bạc​.

UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình và xử lý hoạt động đánh bạc tại phương, tăng cường công tác tuyền truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân tại địa phương về tác hại và các hậu quả pháp lý đối với các hành vi liên quan đến đánh bạc.Tổ chức tuyên truyền, quán triệt rộng rãi đến các thôn, buôn, TDP trên địa bàn để phòng chống việc lợi dụng đám tang để đánh bạc, trong đó nhấn mạnh việc đánh bạc ở bất cứ địa điểm, sự kiện nào đều là hành vi phạm pháp luật; có cách thức phù hợp tổ chức cho các hộ gia đình có đám tang ký cam kết không để đánh bạc trong đám tang và phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra đánh bạc trong lúc tổ chức tang lễ.

UBND huyện đề nghị các tổ chức đoàn thể của huyện chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống đánh bạc đến đoàn viên, hội viên, thành viên của tổ chức mình; đẩy mạnh các phòng trào thi đua tăng gia sản xuất, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và và các hoạt động giải trí lành mạnh góp phần đẩy lùi tệ nạn cờ bạc trên địa bàn huyện. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác khởi tố, điều tra, tuy tố, xét xử các vụ án liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạch trên địa bàn theo đúng quy định nhằm đấu tranh và ngăn ngừa hiệu quả loại tội phạm này.  

Theo Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, trong năm 2020, tình hình tội phạm về đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn huyện có chiều hướng gia tăng đột biến, dưới nhiều hình thức khác nhau như: Số đề, xóc dĩa, xì tẩy….Qua số liệu thống kê của Viện Kiểm sát, từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/10/2020, các cơ quan tiến hành tố tụng đã bắt giữ, khởi tổ xử lý mới 14 vụ, 81 bị can. 

VP.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn