SỞ VH-TT-DL ĐẮK LẮK TRAO CHIÊNG VÀ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CHO BUÔN CƯ PĂM XÃ DANG KANG. 30/05/2018, 10:00

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk vừa tổ chức trao 01 bộ chiêng Knar và 13 bộ trang phục truyền thống đồng bào dân tộc Ê đê cho buôn Cư Păm, xã Dang Kang, huyện Krông Bông.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL trao cồng chiêng cho buôn Cư Păm

Nguồn kinh phí trên được trích từ ngân sách Nhà nước chi cho mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020.

Tin: Châu Phan

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn