Sở Tư pháp thông báo tiếp tục tiếp nhận và xem xét Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm 2019 30/09/2019, 15:42

Ngày 20/9/2019, Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 95/TB-STP về việc tiếp tục tiếp nhận và xem xét Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm 2019. 

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Theo đó, Sở Tư pháp tiếp tục thông báo địa bàn và thời gian nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, cụ thể như sau: 

1. Địa bàn và số lượng thành lập các văn phòng công chứng: Địa bàn: 03 huyện gồm: Buôn Đôn, Lắk, M'Đrăk; số lượng 01 Văn phòng công chứng/ huyện. 

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày có thông báo đến hết ngày 31/10/2019. 

Xem chi tiết Thông báo tại đây

Chí Quyết

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn