Sở Tư pháp thông báo tiếp nhận và xem xét Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020 21/05/2020, 16:36

Ngày 12/5/2020 Sở Tư pháp tỉnh có Thông báo số 36/TB-STP,  về việc tiếp nhận và xem xét Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Địa bàn và số lượng thành lập văn phòng công chứng:

- Địa bàn: 02 huyện, bao gồm: huyện Lắk và huyện M’Đrắk.

 -Số lượng: 01 Văn phòng công chứng/huyện.

2. Thời gian và cách thức nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày có thông bảo này đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày nghỉ Lễ theo quy định), buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc tại các điểm bưu điện trên địa bàn tỉnh theo dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tuyến tại cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk (dỉchvucong.daklak. gov.vn).

3. Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng thực hiện theo quy định của khoản 1 Điều 23 Luật Công chứng năm 2014 và khoản 1 Điều 4 Quy định tiêu chí, mức điểm và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được ban hành kèm theo Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

VP

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn