Sở Nội vụ tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công chức, viên chức 12/11/2018, 10:30

Ngày 02/11/2018, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch 28/KH-SNV về việc tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ.

Theo đó, Sở Nội vụ tổ chức thi tuyển đối với chức danh Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ. 

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 14/11/2018 đến hết ngày 04/12/2018. Thời gian thi tuyển: Thi viết vào ngày 26/12/2018; Thi trình bày Đề án vào ngày 22/02/2019.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn