PHÒNG Y TẾ 22/03/2019, 07:56

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

- Họ và tên lãnh đạo: Hồ Thị Thu Vân;

- Chức danh: Trưởng phòng;

- Số điện thoại di động: 0918378477

- Email cá nhân: vanhtt@krongbong.daklak.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Trưởng phòng là người đứng đầu của Phòng Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Y tế.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

- Điện thoại: 02623733062.

- Email: pytkrongbong@gmail.com

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn