Phòng Văn hóa -Thông tin huyện Krông Bông tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành . 03/08/2018, 16:04

Sáng ngày 31/07/2018, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Krông Bông tổ chức hội nghị Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho cán bộ, công chức xã Hòa Phong.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được hướng dẫn trực tiếp việc cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản liên thông, thực hành xử lý các chức năng của hệ thống phần mềm, trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng xử lý văn bản điện tử, từ đó tiếp nhận và giải quyết các văn bản hành chính một cách nhanh chóng và hạn chế việc phát hành văn bản giấy.

Việc triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo xã, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc xử lý văn bản đến, đi trên hệ thống. Qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thời gian xử lý công việc, đồng thời là công cụ để kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban ngành của xã.

Thúy Vân

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn