Phòng ngừa, phát hiện xử lý hoạt động quảng cáo, sản xuất, mua bán và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả 07/01/2019, 07:00

Ngày 05/01/2019, UBND huyện có Công văn số 47/UBND-VP về việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoạt động quảng cáo, sản xuất, mua bán và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

Ảnh minh họa, nguồn: baochinhphu.vn

Theo đó, để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng quảng cáo, sản xuất, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; UBND các xã thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt một số nội dung: Tiến hành rà soát, xác minh, làm rõ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng văn bản, chứng chỉ giả. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin, quảng cáo, đặc biệt trên môi trường Internet, trong đó có các mạng xã hội như Zalo, Facebook, Instagram… nhằm phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo, sản xuất, mua bán và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Quản lý có hiệu quả các tổ chức, đơn vị có chức năng đào tạo và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy trình về quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Khi phát hiện các vụ việc liên quan đến quảng cáo, sản xuất, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, kịp thời thông báo về Công an huyện (qua Đội An ninh, số điện thoại 0943842373 – gặp đồng chí Y SiTi Byă) để phối hợp và để xuất các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

BBT

Các tin khác

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn