PHÒNG BAN 10/04/2018, 10:15
Danh sách phòng ban
 Văn phòng HĐND-UBND
 Phòng Nội Vụ
 Phòng Tư Pháp
 Phòng TC - KH
 Phòng GD - ĐT
 Phòng Y tế
 Phòng Dân tộc
 Phòng KT - HT
 Phòng TN - MT
 Phòng LĐTB - XH
 Phòng VHTT
 Phòng NN - PTNT
 Thanh tra Huyện
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn