Phê duyệt Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019 06/09/2019, 16:40

Ngày 28/7/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3516/QĐ-UBND phê duyệt Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019.

Theo đó, UBND huyện phê duyệt Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 với 4 dự án gồm: Chăn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo và hộ cận nghèo; Nuôi dê lai bách thảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Chăn nuôi bò thịt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Nuôi heo rừng lai sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Các hoạt động của dự án gồm: Công tác chuẩn bị; lập danh sách đối tượng tham gia dự án; tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức; cung ứng giống vật tư; bố trí cán bộ đến trực tiếp hộ gia đình hướng dẫn thực hiện dự án cho đến khi có kết quả; tiêu thụ sản phẩm; thu hồi, luân chuyển kinh phí hỗ trợ và kiểm tra, giám sát dự án. 

Kinh phí thực hiện dự án từ nguồn kinh phí Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2019 theo Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh và kinh phí đối ứng của người dân tham gia dự án. 

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Chí Quyết.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn