Phạt vi phạm hợp đồng công trình: Trường mẫu giáo Hòa Phong thuộc Dự án quy hoạch sản xuất ổn định dân di cư tự do thôn Ea Nơh Prơng xã Hòa Phong 15/07/2019, 15:09

ẢNgày 11/7/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 3086/UBND-VP chỉ đạo phạt vi phạm hợp đồng công trình: Trường mẫu giáo Hòa Phong thuộc DAQHSX ổn định dân di cư tự do thôn Ea Nơh Prơng, xã Hòa Phong. 

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; UBND huyện phạt vi phạm hợp đồng công trình: Trường mẫu giáo Hòa Phong thuộc dự án quy hoạch sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thôn Ea Nơ Prơng, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, hạng mục: Nhà lớp học 3 phòng, thiết bị bàn, ghế, bảng đối với Công ty TNHH xây dựng Hồng Hà do chậm tiến độ so với hợp đồng là 20 ngày với số tiền phạt là 10 triệu đồng. 

UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm thực hiện quy trình phạt vi phạm hợp đồng theo đúng quy định. 

LCQ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn