Nội dung truyền thông về phòng, chống bệnh việm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV 06/02/2020, 16:37

Ngày 06/02/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 351/UBND-VP triển khai nội dung truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV gây ra, UBND huyện gửi đến các cơ quan, đơn vị các nội dung để thực hiện công tác truyền thông liên quan đến phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV, tải tài liệu tại đây.

VP.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn