Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được chúc thọ, mừng thọ đến 1.500.000 đồng. 03/08/2020, 16:49

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của Hội đồng nhân tỉnh quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến 1.500.000 đồng. 

Theo đó, mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn huyện có 6 mức: (1) người cao tuổi ở tuổi 70, 75 là 400.000 đồng tiền mặt; (2) người cao tuổi ở tuổi 80, 85 là 500.000 đồng tiền mặt; (3) người cao tuổi thọ 90 tuổi gồm hiện vật trị giá 300.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt; (4) người cao tuổi thọ 95 tuổi là 1.000.000 đồng tiền mặt; (5) người cao tuổi thọ 100 tuổi gồm 5 mét vải lụa hoặc thổ cẩm trị giá 500.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt; (6) người cao tuổi thọ trên 100 tuổi là 1.200.000 đồng tiền mặt.

Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet.

Kinh phí chúc thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; kinh phí tặng quả người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của UBND các xã, phường thị trấn. 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2020./.

VP.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn