Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 18/11/2020, 16:02

Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 1629/STTTT-BCVT ngày 16/11/2020 về việc tuyên truyền thời gian ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Theo đó, thực hiện Thông báo số 148/TB-BTTTT ngày 05/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Kết luận phiên họp lần thứ 16 của Ban Chỉ đạo Đề án số hoá Truyền hình Việt Nam, theo Kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk thuộc nhóm IV và thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát chính và trạm phát lại trên địa bàn tỉnh từ "0 giờ ngày 28/12/2020".

Truy cập Website: www.sohoatruyenhinh.vn hoặc gọi đến Tổng đài số: 1900 1559 để biết thêm thông tin về số hoá truyền hình và việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất. 

VP.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn