Mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy 24/08/2020, 16:07

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về đẩy nhanh tích hợp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Tổng cục Thuế phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) triển khai thử nghiệm hệ thống trao đổi dữ liệu nộp LPTB điện tử từ ngày 25/5/2020 tại các địa bàn trên toàn quốc và hoàn thiện ứng dụng kết nối giữa các bên. Trên cơ sở các văn pháp luật quy định về các lĩnh vực lệ phí trước bạ, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Tổng cục Thuế ban hành văn bản số 3027/TCT-DNNCN ngày 29/7/2020 về việc Thông báo Kế hoạch triển khai mở rộng trên toàn quốc việc nộp Lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy với Cục Cảnh sát Giao thông phục vụ cho việc đăng ký ô tô, xe máy.

Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông Thông báo việc triển khai và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nộp Lệ phí trước bạ điện tử như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI    

1. Phạm vi triển khai

- Triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử thông qua các kênh thanh toán trực tuyến của các Ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế gồm Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, VPBank, MBBank và TPBank; qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Chính phủ.

- Trao đổi dữ liệu điện tử Lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy từ Tổng cục Thuế sang Cục Cảnh sát giao thông để phục vụ việc đăng ký ô tô, xe máy của người dân.  

2. Thời gian triển khai:

Triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử Lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc từ ngày 01/8/2020.

3. Phạm vi áp dụng:  Triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc.

4. Điều kiện để thực hiện được việc nộp Lệ phí trước bạ điện tử:

- Đối với người nộp Lệ phí trước bạ nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Có tài khoản đã đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tài khoản này đã được liên kết với tài khoản Ngân hàng.

- Đối với người nộp Lệ phí trước bạ nộp qua các Ngân hàng thương mại: Có tài khoản đã đăng ký dịch vụ thanh toán điện tử (Internet Banking) tại một trong các Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, VPBank, MBBank, TPBank, BIDV.

Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet.

II. HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ.

Người nộp LPTB thực hiện như sau:

BƯỚC 1: KHAI THUẾ:

NNT lựa chọn Khai thuế theo 1 trong 2 hình thức sau:

a) Khai thuế tại Cơ quan thuế

- Người nộp LPTB khai, nộp hồ sơ khai Lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế. Người nộp Lệ phí trước bạ khai chính xác số điện thoại trên tờ khai để nhận tin nhắn thông báo từ Cơ quan thuế.

- Sau đó, người nộp Lệ phí trước bạ sẽ nhận được Thông báo nộp LPTB (trong đó có ghi rõ Mã hồ sơ) và Tin nhắn từ Tổng cục Thuế gửi đến số điện thoại đã đăng ký. Nội dung tin nhắn như sau: “NNT da nop HS khai thue thanh cong. Ma ho so: xxx. So tien nop Lệ phí trước bạ: xxx VND.”

Mã hồ sơ này sẽ được sử dụng trong quá trình nộp Lệ phí trước bạ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Ngân hàng thương mại.

B. THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho Cơ quan thuế): 

 1.Trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng)   41.100.000

(Mã hồ sơ 11518101490005452)

  (Viết bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu đồng một trăm ngàn đồng).

2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng) “ Bằng trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ nhân(x) mức thu lệ phí trước bạ (%). Mức thu lệ phí trước bạ được quy định chi tiết cho từng loại tài sản (Ví dụ: Máy bay, tàu thủy, thuyền, ôtô, xe máy …”.

                                                      41.100.000 x 5% = 2.055.000 đồng

(Viết bằng chữ: Hai triệu không trăm năm mươi lăm ngàn đồng).

Nộp theo chương:      757       Tiểu mục    2824

3. Địa điểm nộp: Ngân hàng NN&PTNT huyện Phú Xuyên – TK Phú mỹ, TT Phú Xuyên. H Phú Xuyên, TP Hà Nội.


b) Khai thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia/ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ThuếMã hồ sơ hiển thị trên Thông báo nộp Lệ phí trước bạ

Cục Thuế TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai thí điểm khai LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy theo hướng dẫn tại công văn số 2529/TCT-DNNCN ngày 22/6/2020 của Tổng cục Thuế. Các Cục Thuế khác triển khai theo lộ trình Tổng cục Thuế thông báo cụ thể tại các văn bản triển khai tiếp theo.

BƯỚC 2: NỘP THUẾ:

Người nộp LPTB lựa chọn truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Kênh thanh toán điện tử của Ngân hàng thương mại để thực hiện nộp Lệ phí trước bạ, cụ thể:

2.1 Qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Chính Phủ:

2.2. Qua các kênh thanh toán điện tử của Ngân hàng:

- Người nộp Lệ phí trước bạ sử dụng Mã hồ sơ để nộp Lệ phí trước bạ.

- Người nộp Lệ phí trước bạ lựa chọn đăng nhập vào hệ thống thanh toán điện tử của một trong các Ngân hàng theo danh sách dưới đây và thực hiện theo quy trình hướng dẫn nộp Lệ phí trước bạ của Ngân hàng:

1

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Vietcombank

 

VCB- iB@nking

www.vietcombank.com.vn

2

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Vietinbank

 

Vietinbank iPay

www.vietinbank.vn

3

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank

 

Agribank - Internet Banking

www.agribank.com.vn

4

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

 

VPBank Online

www.vpbank.com.vn

5

Ngân hàng TMCP Quân đội - MBBank

 

MBBank- Internet Banking

www.mbbank.com.vn

6

Ngân hàng TMCP Tiên phong - TPBank

 

TPBank eBanking

tpb.vn

7

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

 

BIDV online

www.bidv.com.vn

BƯỚC 3: NHẬN TIN NHẮN TỪ TỔNG CỤC THUẾ ĐỂ ĐẾN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THEO QUY ĐỊNH.

- Sau khi hoàn thành Bước 2, Người nộp Lệ phí trước bạ sẽ nhận được tin nhắn từ Tổng cục Thuế gửi vào số điện thoại đã đăng ký với cơ quan Thuế với nội dung “Ho so Le phi truoc ba da duoc truyen sang CSGT. Moi ban den phong dang ky xe de lam thu tuc”.

- Khi đến Cơ quan đăng ký xe, Người nộp Lệ phí trước bạ kê khai, cung cấp Mã hồ sơ cho Cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe, cấp biển số theo quy định.

III. LỢI ÍCH CỦA VIỆC NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ

Nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điện tử hóa các thủ tục hành chính qua phương thức dịch vụ công trực tuyến, cũng như tạo thuận lợi cho người nộp thuế, thời gian qua Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đi đôi với hiện đại hóa công tác thu nộp, đặc biệt là việc triển khai cung cấp dịch vụ cho người dân được nộp Lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy. Đây là giải pháp ngành Thuế cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người nộp thuế; Người nộp thuế đăng ký ô tô, xe máy có thể nộp Lệ phí trước bạ điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Chính phủ, các kênh thanh toán trực tuyến của ngân hàng (Vietcombank, Vietinbank, Agribank, VPBank, MBbank BIDV) và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (Napas, Momo) mà không cần sử dụng tiền mặt, cũng như không cần đến trực tiếp ngân hàng hay kho bạc để nộp LPTB như trước đây.

Với dịch vụ này, người nộp lệ phí trước bạ không phải sử dụng chứng từ giấy để làm thủ tục tại cơ quan đăng ký xe, tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế và chí phí của xã hội góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Việc triển khai nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử cho thấy sự quyết tâm cao của ngành Thuế trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển, hiện đại hóa công tác quản lý thuế của các nước trong khu vực./.

Chi cục Thuế khu vực Lắk - Krông Bông

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn