LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 10/04/2018, 10:35

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

IV. LÃNH ĐẠO

Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
   Ông: Phan Văn Hoè  Chủ tịch LĐLĐ huyện  
 Ông: Phan Xuân Phong  Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện  
   Ông: Huỳnh Tấn Cương  Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện  

V. LIÊN HỆ PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn