Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông 04/11/2020, 16:11

UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện như sau: 

1. Thời gian tiếp trong 02 ngày trong tháng, vào ngày 12 (thứ năm) và ngày 20 (thứ sáu) tháng 11 năm 2020. 

2. Thời gian làm việc: 

- Buổi sáng từ 07h30 đến 11h00; 

- Bổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

3. Địa điểm: Tại trụ sở  Tiếp công dân huyện.

VP.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn